• Trang chủ
 • Cả nước chỉ còn 20 doanh nghiệp đa cấp hoạt động hợp pháp

  Cả nước chỉ còn 20 doanh nghiệp đa cấp hoạt động hợp pháp

  0
  143

  Theo Ủy ban Cạnh tranh quốc gia, dù số doanh nghiệp đa cấp hoạt động hợp pháp giảm so với các năm trước nhưng doanh thu của ngành bán hàng đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng trong 5 năm qua.

  dacap

  Hoạt động kinh doanh đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng về doanh thu

  Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường giảm còn 20 doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh thu của ngành bán hàng đa cấp vẫn liên tục tăng trưởng.

  Năm 2021, doanh thu ngành đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tiếp tục tăng 24% so với năm 2020. Năm 2022, doanh thu ngành đạt 21.110 tỷ đồng, tăng 10,51% so với năm 2021. Như vậy, doanh thu toàn ngành bán hàng đa cấp trong 5 năm vừa qua không có năm nào giảm mà có xu hướng tăng liên tục với tỉ lệ tăng trưởng khá cao. Đóng góp của ngành vào nguồn thuế nộp ngân sách Nhà nước là 2.434 tỷ đồng.

  Danh sách 5 doanh nghiệp có doanh thu bán hàng đa cấp cao nhất trong năm 2022 là: Công ty THNN MTV Herbalife Việt Nam; Công ty TNHH MTV New Image Việt Nam; Công ty TNHH Amway Việt Nam; Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế; Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.

  Tuy nhiên, qua công tác thanh kiểm tra, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cho biết, một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định trong việc tuân thủ pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và bị xử phạt qua hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý; trong đó 2 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

  Theo Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, phải hạn chế việc quảng cáo thực phẩm bằng hình ảnh y tế. Nghị định đồng thời cũng đề ra yêu cầu đối với đầu mối của doanh nghiệp tại địa phương và quy định về thông báo các hoạt động hội nghị, hội thảo, đào tạo liên quan đến kinh doanh đa cấp.

  Nguồn An ninh Thủ Đô

  Viết bình luận

  Chú ý: Không sử dụng các mã lệnh HTML!